vinyapal serveis i lloguers

punt1Arrancat de vinya

punt1Desfons amb arada o subsolador

punt1Moviments de terra

punt1Retro-excavadora

punt1Plantació de vinya

punt1Emparrat de vinya

punt1Pre-poda

punt1Recol.lecció de vinya amb i sense transport

( * Tots els nostres serveis agrícoles només els realitzem
a la comarca del Penedès )

vinyapal18
vinyapal15

punt1Subsolador

punt1Barrina de 20cm i 40cm ("Ahoyadora")

punt1Trituradora de vergues

punt1Tisores hidràuliques

punt1Despedregadora

punt1Clavadora de postes

punt1Desentrotllador de filferro

punt1Clavadora d'anclatges

al Servei de la Pagesia des del 1988
CENTRE COMERCIAL DEL PAGÈS - Materials d'emparrat -  Serveis agrícoles i lloguers - Ferreteria agrícola