vinyapal materials emparrat

materialemparrat1

punt1Postes de fusta tractada portuguesa de MTL amb 25 anys de garantia

punt1Postes galvanitzats de CMV amb diferents gruixos i diàmetres

punt1Filferro triple galvanitzat maxima duració.

punt1Filferro inoxidable i filferro Deltes.punt1Suports telègrafs per a postes de fusta.

punt1Tensors de barilla pràctics i econòmics, de rodet els tradicionals, i de gripples destensables.

punt1Accessoris: tutors de bambú, macarró de tot tipus, àncores, clips, cintes, cordills, lligadores, grapes, anclatjes d'hèlix i de rea.

punt1Protectors de conills: efecte hivernacle i tipus xarxa.

vinyapalfilferro

al Servei de la Pagesia des del 1988
CENTRE COMERCIAL DEL PAGÈS - Materials d'emparrat -  Serveis agrícoles i lloguers - Ferreteria agrícola