vinyapal ferreteria agrícola

vinyapal ferreteria agricola

punt1Aixades, pics, pales, destrals, mànecs per a totes les eines.

punt1Tisores de tot tipus i xerracs.

punt1Roba laboral, xubesqueros, guants, catiusques, mascaretes i ulleres.

punt1Tancaments de finques, malles simple torsió, malles ganaderes, malla cinegètica...

punt1Pastors elèctrics; especialment per evitar l'entrada als porcs senglars.

al Servei de la Pagesia des del 1988
CENTRE COMERCIAL DEL PAGÈS - Materials d'emparrat -  Serveis agrícoles i lloguers - Ferreteria agrícola